Zinzino Team Balanse

Hva er Team Balanse?

Team Balanse er en gruppe partnere innen Zinzino som har til formål å skape og bygge opp et senter for kompetanse innen god helse, primært i Ringeriksregionen. I tillegg skal Team Balanse ha partnere over hele landet.


Helseutfordringen

Denne kanadiske videoen er gjeldende for hele den vestlige verden.

Den største helseutfordringen vi har i dag, er kroniske inflammasjoner - eller kroniske betennelser - i kroppen. Dette er betennelser med lav grad som skader vev der den oppstår. Den merkes ikke direkte, men forskere verden over er enige i at den er årsaken til alle livsstilssykdommer. Her kan vi nevne; hjerte- kar, diabetes, altzheimer, tap av brusk og bein, noen kreftformer, osv. Listen er lang.

"Inflammation is an underlaying contributor to virtually every chronic disease.. rheumatoid arthrits, Crohn'sdisease, diabetes and depression, along with major killers such as heart disease and stroke."
Scientific American (2009)

"Low-grade inflammation is associated with everyting from heart disease and diabetes to Alzheimer's and arthritis, and may even be the cause of most chronic diseases."
University of California Berkeley, School of Public Health (2010)

"Inflammatory factors predict virtually all bad outcomes in humans. They predict heart attacks, heart failure, becoming diabetic, becoming fragile in old age, cognitive function decline, even cancer to a certain extent."
Russel Tracy, professor of pathology and biochemistry at the University of Vermont, College of Medicine.

Enkelte forskere påstår at så mye som 90% av alle kroniske sykdommer i dag kunne vært unngått. Desverre henger helsemyndighetene håpløst langt etter innen dette feltet. De har i hovedsak sin kompetanse i å behandle alle disse nevnte sykdommer - lite om hvordan de kan unngås. På toppen av det hele, så er all behandling innen disse felt som å sette en plasterlapp over et infisert sår. Ingen gjør noe med årsaken til problemene - kronisk inflammasjon.

Vel, rett skal være rett. Helsemynighetene har i mange år rådet til to faktorer som er viktige. Røyking og mosjon. Derimot så har fokus på fettsyrebalansen i kroppen ikke vært tema, og er fremdeles ikke. For lite Omega-3 i forhold til Omega-6 er en svært betydningsfull bidragsyter til kroniske betennelser.


Gjennom økt kunnskap og endring i kosthold og vaner, kan vi bidra til å redusere belastningen på et allerede sprengt helsebudsjett. For ikke å snakke om hva det betyr for den enkelte å unngå å bli syk.(c) Birger E Olsen 2018
Oppdatert mar 2018