Zinzino Team Balanse

Omega-6 - Omega-3 balansen

Hvorfor er denne balansen så viktig?

Flere og flere forskere påpeker at balansen mellom Omega-6 og Omega-3 er viktigere enn både blodtrykk og kolesterol.

Omega-3 og Omega-6 er begge essensielle fettsyrer som vi kun får gjennom maten vi spiser. For å få optimal kroppsfunksjon, må disse være i balanse. For stor ubalanse er direkte livstruende. Det optimale er et forhold på nært 1:1, men resultatet av over 250.000 anonymiserte blodprøver på verdensbasis avslører realiteten av vår helsetilstand.

Gjennomsnittet i Europa ligger på 14:1, noe som betyr at det er 14 ganger så mye omega-6 som omega-3. I Norge er snittet noe lavere; 12:1. Enda mer allarmerende er utviklingen. i 2009 var det gjennomsnittelige forhold på 9:1. Det kan bety at vi er på vei mot amerikanske tilstander, hvor ubalansen er 25:1. Også der er den økende.

Denne dramatiske ubalansen kan føre til en inflammatorisk effekt i kroppens celler; det er rett og slett ikke nok betennelsesdempende omega-3 til å kunne motvirke den betennelsesfremmende effekten omega-6 får i kroppen. Dette kan være en sterkt medvirkende årsak til utviklingen av mange velkjente sykdommer, som blant annet diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer, enkelte former for autoimmune syktommer og enkelte former forkreft.

Tilskudd av effektiv og opptagbar Omega-3, i riktig mengde, er nødvendig i dagens samfunn - hvor til og med fisk (oppdrettsfisk) fores med Omega-6 basert fór.

Se videoer til høyre.

Produktene er ikke medisin og kurerer ikke sykdommer. De får Omega-6 / Omega-3 forholdet i balanse, som igjen gir grunnlag for god helse.

Du kan se på, eller bestille produkter hos partnere eller andre kunder.

Zinzino har et kundeintesiv som går ut på at dersom en kunde forteller om produktet til andre slik at disse også blir kunder på samme produkt, vil denne kunden få sitt produkt gratis. Kun frakt betales. Konseptet kalles "Zinzino for free" (Z4F).(c) Birger E Olsen 2017
Oppdatert jul 2018