Zinzino Team Balanse

Hvordan foreta Zinzinotest - Se viedo lengre ned på siden

En fettsyreanalyse er en blodprøve som ikke dekkes av helsemyndighetene, og som personen selv må dekke fullt ut. Prisen for en slik test hos lege vil beløpe seg til 2-3000 kr.
Zinzino har avtale med VITAS AS, som analyserer blodprøvene som sendes inn. Avtalen gjør at prisen pr analyse er 995,-Blodprøvemetoden er godkjent av helsemyndighetene til å kunne utføres privat.
Hvorfor opplyse om pris. Jo, for å belyse at testen har en pris, og at det er kostbart å gjøre feil slik at analyseresultatet ikke kommer tilbake til kunden. Analysen gjøres anonymisert og kun en kode er referansen og tilgang til analyserapporten.

Det er å foretrekke at en Zinzino-partner hjelper kunden med å utføre testen slik at det gjøres riktig. Men i noen situasjoner kan det være nødvendig at kunden selv utfører denne. For at din Zinzino-partner skal kunne hjelpe og rettlede deg videre, bør denne få tilgang til kundens testkode.

Første test må gjøres før kunden starter på Balance-oil-produktet. Dette for å ha en riktig utgangsverdi av blodprøvene.

Nedenforstående video forklarer hvordan testen skal utføres.(c) Birger E Olsen 2017
Oppdatert mar 2019