Zinzino Team Balanse

Omega 6 - Omega 3 balansen - Hva sier forskning

Det er publisert en studie om viktighet av balase mellom Omega-3 og Omega-6. Studien viser blant annet at en balanse på 4:1 (omega6:omega3) eller bedre er forbundet med en reduksjon av dødelighet av hjerte- og kar sykdommer på 70%. Også visse former for kreft og andre autoimmune sykdommer er nevnt. Til høyre på denne siden finner du mange relaterte studier.

Studien sier også at vi må ned i en balanse mellom Omega-6:Omega-3 på 4:1 eller lavere for å oppnå en helsegevinst. Basert på en testdatabase på over 250.000 blodprøver, hvorav ca 2/3 er førstegangstester som viser status blant befolkningen, så er snittet i Norge på 12:1 for de som ikke tar noe Omega-3-tilskudd, mens snittet for de som bruker et Omega-3-tilskudd ligger på 7:1. Det vi kan konkludere med ut fra resultatene av disse blodprøvene, er at de fleste Omega-3 produkter som fås kjøpt i hovedsak ikke har den ønskede helsemessige effekt. Dette støttes av en metaforskning som er gjort og presentert i VG, som konkluderer med at Omega-3-tilskudd ikke har helsemessig effekt.
(Her må det sies at nevnte testdatabase, hvor ca 1/3 er 2. gangs test etter 4 mnd med bruk av Zinzino Balanseolje, også viser at 95% av av de som har brukt tilskudd med Balanseolje har nådd et resultat (balanse) på 3:1 eller bedre.)

En annen studie om Omega-3 index som risikofakor for hjerte- og karsyskom er også publisert. Studien konkluderer med at dersom omega-3 nivået er lavere enn 4% er risikoen høy, 4-8% moderat risiko og over 8% lav risiko (figur til venstre).
Dr Paul Clayton, en av verdens ledende forskere innen ernæring og kronisk inflammasjon, har skrevet boken "Out of the fire". Boken omhandler nettopp kroniske inflammasjoner som moderne og revolusjonerende forskning mener er grunnlaget for nesten alle typer av alvorlige sykdommer. Den tar spesielt for seg viktigheten av å være i balanse med hensyn til fettsyrene Omega 6 og Omega 3, og nevner samarbeid med St. Olavs hospital i Trondheim, hvor en test for analyse av fettsyrebalansen er utvikltet. Boken har ca 50 sider med referanser til forskning. ISBN 978-162847-381-0. Boken er anbefalt lesning.
Ved å klikke på boken, ser du et foredrag av Dr. Paul Clayton som ble holdt for Zinzino.

Hva sier Dr. Paul Claytin om Omega-3. Dr. Clayton blog - why would anyone take fish oil?

En artikkel om Omega-3 og bremsing av kreftseller er publisert på nettstedet "www.forskning.no", gjort av NTNU, kan du lese her.

Fedon Lindberg snakker om olivenolje.


Videre nedover siden er det lagt ut noen videoer som belyser temaet. Anbefales å se.Omega 6 Omega 3 balansens viktighet ++. Dr Michael Greger
(Første del om vitenskapen, andre del (ikke i visningen) omhandler vegansk tilnærming)

fish oil: Basic & Advanced Nutrition.

Foredrag av Svensk Prof Karl Arfors - Omega 3 / Omega 6 och dessas roll i inflammation.

5 videoer fra Medisinskolen - Fettsyrer - av Jens Veiersted

The Omega Balance

Colesterol vs Inflammation(c) Birger E Olsen 2017
Oppdatert mar 2019